Servicios de Pricap Instal.Lacions

 
  • ELECTRICITAT

A PRICAP realitzem projectes d’instal·lacions elèctriques tant en vivendes unifamiliars i blocs de pisos, com en indústries i edificis per a oficines. Projectes que contemplen tota la instal·lació elèctrica, des de la contractació a la companyia elèctrica, instal·lació d’equips de mesura i control, estesa de cablejats elèctrics, instal·lació de quadres, mecanismes i lluminàries, fins a la realització de butlletins de instal·lacions.

Realitzem projectes de il·luminació i instal·lacions domòtiques en tot tipus d’edificis, pel control de il·luminació, persianes, climatització, gestió energètica, etc.

  • AIGUA, GAS I SOLAR

Realitzem tot tipus de instal·lacions d’aigua i de gas en vivendes (individuals o comunitàries) i en edificis o naus. Realitzem els tràmits amb les companyies per gestionar la contractació dels serveis.

També realitzem sistemes d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, estacions de bombeig per a aigües pluvials i fecals i instal·lacions de reg per a jardins.

A PRICAP apostem per la utilització d’energies renovables, i és per això, que ens dediquem a la instal·lació de plaques solars tèrmiques per a la producció d’aigua calenta sanitària i plaques fotovoltaiques pel consum propi.

  • CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

A PRICAP, conscients de l’eficiència energètica, quan es tracta de calefactar o climatitzar un edifici, ho fem tenint en compte les característiques de l’edifici i les necessitats específiques en cada cas per garantir l’eficiència, qualitat i reducció de despeses energètiques.

Fem instal·lacions de calefacció mitjançant calderes de gas, gasoil o elèctriques o mitjançant bombes de calor. La instal·lació es pot realitzar amb radiadors (monotubulars o bitubulars), terra radiant per aigua i terra radiant elèctric.

Les instal·lacions de climatització les podem realitzar mitjançant bombes de calor aire-aire, aire-aigua, unitats Roof-Top o sistemes multi Split.

  • TELECOMUNICACIONS

A PRICAP podem oferir serveis d’enginyeria de xarxa i integració de sistemes mitjançant:

Connectivitat: disseny i instal·lació del cablejat estructurat amb coure o fibra òptica o amb xarxes sense fils WLAN o WIFI.

Infraestructures: instal·lació de Rack’s, equips gestors de xarxa, servidors de gestió i d’emmagatzematge i equips de treball per als usuaris.

Comunicacions: totes les solucions de telecomunicacions que utilitzen els usuaris com poden ser instal·lació de televisió per cable, terrestre o satèl·lit, porters i videoporters IP, equips de videoconferència i sistemes audiovisuals.

  • SISTEMES DE SEGURETAT

Conscients de la importància de la seguretat física i lògica de les instal·lacions, a PRICAP fem instal·lacions de sistemes de videovigilància analògica o IP, control d’accessos amb lectors de targetes o biomètrics, lectors de matricules, sistemes antiintrusió de protecció patrimonial i sistemes de comunicació com els de interfonia i megafonia.

  • INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

Realitzem instal·lacions de sistemes de protecció contra incendis (PCI), instal·lacions de sistemes de detecció i instal·lacions de sistemes d’extinció de incendis en tot tipus d’equipaments, tant en edificis de vivendes com en establiments industrials o del sector serveis.

 

Solicitar información